Tiedotteet ja ajankohtaiset asiat

Kevään 2023 asumisyksiköiden toiminta-avustuksen haku on avattu 12.3.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti jaamme keväällä 2023 toiminta-avustusta Turun ja lähialueiden kehitysvammaisten palvelukodeille ja asumisyksiköille.

Jaamme rahallista avustusta asuntoyksiköiden vapaa-ajan toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Avustussumma suositellaan käytettäväksi hyvinvointi,- liikunta, – kulttuuritoimintaan. Aikaisemmassa haussa vuonna 2022 avustusta pyydettiin esimerkiksi kesäretkien kuluihin, karaokelaitteisiin, polkupyörien hankintaan jne. Avustussummaa ei voi hakea esimerkiksi peruskorjauksiin tai huonekalujen ostoon.

Lahjoituksemme yhteissumma on hakemusten määrästä riippuen noin 8000-10000 euroa. Yksittäisen hakijan saama avustussumma on 200 € – 800 €.

Avustushakemus saa olla vapaamuotoinen. Edellytämme, että asuntoyksikkönne asukkaiden ehdotukset sekä toiveet huomioidaan kartoittaessanne TSVA:n avustussumman käyttöä.

Avustushakemuksen tulee olla word- tai pdf-muodossa sähköpostin liitteenä. Sähköpostin otsikoksi toiminta-avustushakemus ja hakevan tahon nimi, esimerkiksi: ”Toiminta-avustushakemus 2023, Yhteiskoti Kukkaketo”

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi

 • Haettava avustussumma ja sen käyttötarkoitus perusteluineen ja aikatauluineen. Summa on oltava hakemuksessa, vaikka hakija ei olisi täysin varma kulun suuruudesta
 • Avustusta hakevan yksikön nimi, yhteystiedot ja kotisivut
 • Avustuspyynnön tekijän tai vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Tilinumero johon avustus voidaan maksaa

Avustushakemuksesta pitää myös käydä ilmi miten asukkaiden kanssa asiasta keskusteltiin ja miten päätökseen päädyttiin. Emme valitettavasti voi käsitellä puutteellisia hakemuksia.

Anomusten tulee olla perillä 28.4.2023 osoitteessa:

yhdistys@tsva.fi

HUOM! Tarkistattehan ennen uuden hakemuksen lähettämistä, että olette toimittaneet TSVA:lle pyytämämme vapaamuotoisen selvityksen vuoden 2022 toiminta-avustuksen käytöstä. 

Syksyn 2022 yleisavustuksen avustussummat on päätetty ja ilmoitettu hakijoille

TSVA ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 23.11. määräaikaan mennessä tulleet yleisavustushakemukset. Yhteensä hakemuksia tuli eri toimijoilta ja yksityishenkilöiltä 20 kappaletta. Hallitus päätti myöntää avustuksen 15 hakijalle. Myönnettyjen avustusten yhteissumma on 9990€.

Avustusta saaneet toimijat pois lukien yksityishenkilöt:

Toivolan toimintakeskus

Turun Vilkut

Taidekeskus Into

Killin kehitysvammaisten tuki ry

Iloski ry

Päiväkeskus Kirjo

Turunseudun kenttäurheilijat ry

Avustusta saaneita yksityishenkilöitä oli kahdeksan.

Syksyn 2022 yleisavustuksen haku on avattu 5.10.

TSVA ry:n hallitus päätti kokouksessaan 5.10. että vuoden 2022 jälkimmäinen harkinnanvarainen yleisavustus on suunnattu tukemaan Varsinais-Suomen alueen kehitysvammaisten aktiivisuutta, liikuntaa, osallistumista, vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Hallituksen päätöksessä toivottiin myös, että avustukset suunnattaisiin mahdollisuuksien mukaan vähävaraisten yksilöiden ja perheiden aktiivisuuden tukemiseen. Kotisivuiltamme www.tsva.fi löytyy tietoa aikaisempien avustushakujen kohteista.

Vapaamuotoisen hakemuksen toimintansa tukemiseen ja kehittämiseen voivat tehdä yksityishenkilöt, yhdistykset, alan toimijat ja säätiöt. Jaettavien avustusten suuruus on hakemuksesta riippuen 100-1500€ kokonaissumman ollessa noin 7000€.

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi

 • Haettava avustussumma ja sen käyttötarkoitus perusteluineen ja aikatauluineen
 • Hakijan (ja/tai hänen avustajansa) nimi ja yhteystiedot
 • Mikäli hakija on yhdistys tai yhteisö, niin vastuuhenkilön yhteystiedot ja yhdistyksen kotisivujen osoite
 • Tilinumero johon avustus voidaan maksaa

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@tsva.fi ja niiden tulee olla perillä viimeistään 28.10. Hakijoille vastataan 30.11. mennessä.

Lisätietoa: yhdistys@tsva.fi

Kevään 2022 toiminta-avustussummat on päätetty ja ilmoitettu hakijoille

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti jaamme toiminta-avustusta Turun ja lähialueiden kehitysvammaisten palvelukodeille.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on tukea rahallisesti kehitysvammaisten asumisyksiköiden toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hakijoiden toivottiin painottavan anomuksissaan liikuntaa, kulttuuria ja toiminnallisuutta.

Tänäkin vuonna saimme erittäin hyviä hakemuksia, joissa oli osattu huomioida kriteerimme avustusten saantiin. Kiitos niistä. Hyvien hakemusten ansiosta avustuspäätösten teko oli hallitukselle helppo ja miellyttävä tehtävä. Jatkossa toivomme kuitenkin hakijoilta enemmän tarkkuutta anomusten teossa. Avustushakemuksesta on löydyttävä anottava summa, hakijan tilinumero ja hakemuksen vastuuhenkilön nimi. Tulevaisuudessa emme voi käsitellä puutteellisia hakemuksia.

Turun seudun vammaisten avuksi ry:n hallitus on kokouksessaan 3.5.2021 tehnyt päätöksen avustusten myöntämisestä.

Avustuksen saavat:

Kurjenkallio, Turku

KTO Palomäki

KTO Koskela

Attendo Haarla

Ikipihlava Oiva

Portsan Kehräkoti, Turku

Aurinkosäätiö, Naantali

Tukena Poppeli

Onnikoti Runo

Kotikulta, Raisio

Kotiranta, Turku

KTO Sauvo

Tukena Metsälinna

KTO Strandvik

KTO Liuskekallio

Tukena Koivula

KTO Verkaranta

KTO Paaskunta

Tukena Katariina

KTO Auranlaakso

Tukena Suovuori

Hakemuksia saimme 21 kappaletta, joista hyväksyimme 21.

Avustusten yhteissumma on 10000€

TSVA toivoo avustusta saaneilta hakijoilta 30.9. mennessä sähköpostitse lyhyen ja vapaamuotoisen ilmoituksen siitä, miten avustus käytettiin. Otsikoikaa selostus ”Toiminta-avustus 2022/yksikkö tai hakija”. Vuoden 2023 hakemuksia käsitellessämme vaikuttaa tämän vuoden selostus päätöksentekoon.

Kevään 2022 asumisyksiköiden toiminta-avustuksen haku on avattu 9.3.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti jaamme keväällä 2022 toiminta-avustusta Turun ja lähialueiden kehitysvammaisten palvelukodeille ja asumisyksiköille.

Jaamme rahallista avustusta asuntoyksiköiden vapaa-ajan toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Avustussumma suositellaan käytettäväksi hyvinvointi,- liikunta, – kulttuuritoimintaan. Aikaisemmassa haussa vuonna 2021 avustusta pyydettiin esimerkiksi kesäretkien kuluihin, karaokelaitteisiin, polkupyörien hankintaan jne. Avustussummaa ei voi hakea esimerkiksi peruskorjauksiin tai huonekalujen ostoon.

Lahjoituksemme yhteissumma on hakemusten määrästä riippuen noin 9000 euroa. Yksittäisen hakijan saama avustussumma on 200€ – 800€.

Avustushakemus saa olla vapaamuotoinen. Edellytämme, että asuntoyksikkönne asukkaiden ehdotukset sekä toiveet huomioidaan kartoittaessanne TSVA:n avustussumman käyttöä.

Avustusanomuksesta tulee ilmetä:

Miten aiotte rahasumman käyttää, vastuuhenkilön nimi, yhteystietonne sekä tilinumeronne rahalahjoitusta varten. Avustushakemuksesta tulee myös käydä ilmi miten asukkaiden kanssa asiasta keskusteltiin ja miten päätökseen päädyttiin. Emme valitettavasti voi käsitellä puutteellisia hakemuksia.

Anomusten tulee olla perillä 29.4.2022 osoitteessa:

yhdistys@tsva.fi

Syksyn 2021 yleisavustuksen avustussummat päätetty ja ilmoitettu hakijoille

TSVA ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 27.10. syksyn yleisavustushakemukset. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä viisi kappaletta.

Yleisavustusta päätettiin myöntää kaikille hakijoille.

Hakijat olivat:

Iloski ry

Kaarinan kehitysvammaisten tuki ry

Taidekeskus Into ry

Killin kehitysvammaisten tuki ry

sekä yksi yksityishenkilö

Myönnettyjen avustusten yhteissumma oli 6800 euroa

Syksyn 2021 yleisavustuksen haku on avattu 23.9.

TSVA ry:n hallitus päätti kokouksessaan 24.8. että vuoden 2021 jälkimmäinen harkinnanvarainen yleisavustus on suunnattu tukemaan Varsinais-Suomen alueen kehitysvammaisten aktiivisuutta, liikuntaa, osallistumista, vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Hallituksen päätöksessä toivottiin myös, että avustukset suunnattaisiin mahdollisuuksien mukaan vähävaraisten yksilöiden ja perheiden aktiivisuuden tukemiseen. Kotisivuiltamme www.tsva.fi löytyy tietoa aikaisempien avustushakujen kohteista.

Vapaamuotoisen hakemuksen toimintansa tukemiseen ja kehittämiseen voivat tehdä yksityishenkilöt, yhdistykset, alan toimijat ja säätiöt. Jaettavien avustusten suuruus on hakemuksesta riippuen 100-1500€ kokonaissumman ollessa noin 7000€.

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi

 • Haettava avustussumma ja sen käyttötarkoitus perusteluineen ja aikatauluineen
 • Hakijan (ja/tai hänen avustajansa) nimi ja yhteystiedot
 • Mikäli hakija on yhdistys tai yhteisö, niin vastuuhenkilön yhteystiedot ja yhdistyksen kotisivujen osoite
 • Tilinumero johon avustus voidaan maksaa

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@tsva.fi ja niiden tulee olla perillä viimeistään 22.10. Hakijoille vastataan 15.11. mennessä.

Lisätietoa: yhdistys@tsva.fi

Kevään 2021 toiminta-avustussummat on päätetty ja ilmoitettu hakijoille

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti jaamme toiminta-avustusta Turun ja lähialueiden kehitysvammaisten palvelukodeille.

Avustuksen tarkoituksena on tukea rahallisesti kehitysvammaisten asumisyksiköiden toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hakijoiden toivottiin painottavan anomuksissaan liikuntaa, kulttuuria ja toiminnallisuutta.

Tänäkin vuonna saimme erittäin hyviä hakemuksia, joissa oli osattu huomioida kriteerimme avustusten saantiin. Kiitos niistä. Hyvien hakemusten ansiosta avustuspäätösten teko oli hallitukselle helppo ja miellyttävä tehtävä.

Turun seudun vammaisten avuksi ry:n hallitus on kokouksessaan 10.5.2021 tehnyt päätöksen avustusten myötämisestä.

Avustuksen saavat:

Kaseva, Littoinen

Kotiranta/ Koskikoti, Turku

Kotikulta Nalli, Raisio

Kurjenkallio, Turku

Mäntykoti, Lieto

Onnikoti Runo, Turku

Pajukuja KTO, Laitila

Portsa Kehräkoti

Rokkikoti KTO

Ruusukuja, Turku

Sauvon asumisyksikkö

Tukena Katariina

Tukena Koivula

Tukena Metsälinna

Tukena Moikoinen

Tukena Neliapila

Tukena Poppeli

Tukena Suovuori

Saimme 19 anomusta, joista hyväksyimme 18.

Avustusten yhteissumma on 8500 euroa.

Kevään 2021 asumisyksiköiden toiminta-avustuksen haku on avattu

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti jaamme keväällä 2021 toiminta-avustusta Turun seudun kehitysvammaisten palvelukodeille.

Jaamme rahallista avustusta asuntoyksiköiden vapaa-ajan toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Avustussumma suositellaan käytettäväksi hyvinvointi,- liikunta, – kulttuuritoimintaan. Aikaisemmassa haussa vuonna 2019 avustusta pyydettiin esimerkiksi kesäretkien kuluihin, karaokelaitteisiin, polkupyörien hankintaan jne.

Lahjoituksemme yhteissumma on hakemusten määrästä riippuen noin 8000 euroa. Yksittäisen hakijan saama avustussumma on 200€ – 800€.

Avustushakemus saa olla vapaamuotoinen. Toivomme, että asuntoyksikkönne asukkaiden ehdotukset sekä toiveet huomioidaan vahvasti kartoittaessanne TSVA:n avustussumman käyttöä.

Avustusanomuksesta tulee ilmetä: Miten aiotte rahasumman käyttää, vastuuhenkilön nimi, yhteystietonne sekä tilinumeronne rahalahjoitusta varten. Mielellämme lukisimme hakemuksesta myös miten asukkaiden kanssa asiasta keskusteltiin ja miten päätökseen päädyttiin.

Anomusten tulee olla perillä 30.4.2021 osoitteessa:

yhdistys@tsva.fi

Yhdistyksen nimi on muuttunut 18.11.2020 lukien

Yhdistyksen uusi nimi on Turun seudun vammaisten avuksi ry.

Avustukset vuonna 2020

TSVA:n hallitus on tämä vuonna päättänyt lahjoittaa kehitysvammaisten henkilöiden paikallisyhdistyksille toimintatukea. Avustussumma on kaikkiaan 6.000,00 €. Paikallisyhdistyksissä on runsaasti jäseniä, yhteensä noin 880 henkeä ja sitä kautta tukemme tavoittaa mahdollisimman monta Turun ja lähi-alueen kehitysvammaista henkilöä. Paikallisyhdistyksiltä pyydettiin kirjalliset hakemukset ja syyskuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa toiminta-avustusten jakamisesta päätettiin.

Toiminta-avustusta 1.500,00 € sai Kaarinan Kehitysvammaisten Tuki ry, varoilla on tarkoitus rahoittaa mm. syksyllä 2020 järjestettävää retkeä kotieläintilalle, josta veloitetaan osallistujilta vain pieni omakustannushinta. Lisäksi Kaarinana Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää vuosittain jäsenistölle joulujuhlan, jota tänä vuonna on tarkoitus viettää teatteriesityksen ja joulupuuron merkeissä. Kaarinan Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä on jäseniä noin 100 henkeä.

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry sai toiminta-avustusta 2.000,00 €. Tällä rahoitettiin heinäkuussa pidetty musiikkikiertue sekä syksyllä 2020 pidettäviä pienimuotoisia ulkoilupäiviä yms. Killin Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä on jäseniä noin 282 henkeä.

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry sai toiminta-asvustusta 2.500,00 €. Jäseniä yhdistyksessä on noin 500 henkeä. Jäsenistössä on runsaasti kehitysvammaisa, jotka pyrkivät kehittymään jossakin liikuntalajissa tavoitteellisesti ja tätä aktiivista ryhmää on TSVA:n myöntämällä toiminta-avustuksella tarkoitus tukea taloudellisesti. Lahjoitusvarat on tarkoitus jakaa tavoitteellisesti harjoitteleville jäsenille.

Vapaa-ajan toiminnan tukeminen kesällä 2019

Asuntotukiyhdistyksen toiminnan hakiessa vielä muotoaan halusi yhdistyksen hallitus keväällä antaa tukea kehitysvammaisten henkilöiden vapaa-ajan toimintoihin, esim. kesällä tehtäviin retkiin tai muuhun osallistavaan ja mukavaan yhdessä olemiseen ja tekemiseen.  Hallitus päätti lähettää keväällä kyselyn muutamaan KVPS Tukena Oy:n Turussa sijaitsevaan kehitysvammaisten ryhmäkotiin (entiset TSVA:n omistamat tehostetun asumispalvelun yksiköt) selvittääkseen, minkälaista vapaa-ajan toimintaa asukkaat toivoisivat.

Asukkaiden toiveita olivat mm. karaokelaitteiston hankkiminen, retki Vepsään tai Naantaliin vesibussilla, kesäteatteri, piknik-risteily tai Tukholmaan eläintarhaan ja ostoksille, elokuvailta, biljarditurnaus Koivulassa, keilaamaan, Särkänniemeen, konserttiin, taidenäyttelyyn, jääkiekko-otteluun ym.

Asumispalveluyksiköille lahjoitettiin kullekin 700,00 euroa käytettäväksi asukkaiden vapaa-ajan- ja virkistystoimintaan.

Varat ohjeistettiin käyttämään yksikön asukkaiden hyväksi asukkaiden haluamalla tavalla  toiminnallisiin tarkoituksiin. Varoilla voi esim. hankkia karaokelaitteet, ostaa teatteri-, konsertti-, taidenäyttely-, jääkiekko-ottelu- tai huvipuistoliput ja maksaa kuljetuksen ko. kulttuuri- tai urheilutapahtumaan tms. Varoja ei kuitenkaan saanut käyttää päihteisiin, savukkeisiin, makeisiin, virvoitusjuomiin tai ylipäätään epäterveellisiin herkkuihin. Terveellisiä retkieväitä varoilla oli lupa hankkia.

Jatkossa yhdistyksen on tarkoitus jakaa taloudellista tukea turkulaisten ja Turun lähialueen vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen esimerkiksi juuri vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia tukemalla sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Taloudellisen tuen jakamisen käytänteet yhdistyksessä ovat vielä muotoutumatta, mutta löytänevät muotonsa tämän syksyn tai ensi kevään aikana.


Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry:n palvelut ovat siirtyneet KVPS-konsernille vuoden 2019 alusta. Lue tästä asiaa koskeva lehdistötiedote: Lehdistötiedote 20.12.2018.


Asumispalveluyksiköiden nimet sekä yksikön johtajien yhteystiedot ovat liiketoimintakaupan myötä muuttuneet 1.1.2019.    

Asuntola Poppeli on nyt Tukena Poppeli. Puhelinnumero palveluyksikköön on pysynyt ennallaan ja on 040 147 5213. Yksikön johtajan Sanna Santalan puhelinnumero on 040 630 6168 ja sähköpostiosoite on sanna.santala@tukena.fi. Lisätietoja löydät täältä: http://www.tukena.fi/palveluyksikot/tukena-poppeli-turku-varsinais-suomi
Moikoisten koti on nyt Tukena Moikoinen ja palveluyksikön puhelinnumero 040 153 6375 on pysynyt ennallaan. Yksikön johtajan Minna Heikkilän puhelinnumero on 040 144 0292 ja sähköpostiosoite on minna.heikkila@tukena.fi. Lisätietoja: http://www.tukena.fi/palveluyksikot/tukena-moikoinen
Katariinakodin asuntola ja Autistien ryhmäkoti ovat nykyään yksi asumispalveluyksikkö, nimeltään Tukena Katariina. Yksiköiden puhelinnumerot ovat ennallaan, Katariina 050 365 4184 ja ryhmäkoti 050 543 8993. Yksikön johtajan Katja Tolvasen puhelinnumero on 040 483 5132 ja sähköpostiosoite katja.tolvanen@tukena.fi. Lisätietoja: http://www.tukena.fi/palveluyksikot/tukena-katariina
Koivulakoti on Tukena Koivula ja asumispalveluyksikön puhelinnumero 040 653 7905 on pysynyt ennallaan. Yksikön johtajan Timo Kiukaisen puhelinnumero on 040 678 9304 ja sähköposti timo.kiukainen@tukena.fi. Lisätietoja: http://www.tukena.fi/palveluyksikot/tukena-koivula-turku-varsinais-suomi

Tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulossa olevia tapahtumia.


Hyödyllisiä linkkejä ym.

Kehitysvammaliiton kotisivut: http://www.kehitysvammaliitto.fi/

Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n kotisivut: http://www.kvtl.fi/fi/

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kotisivut: https://turunkvtuki.net/

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry/Happy House kotisivut: http://www.happyhouseturku.fi/

Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta: http://www.verneri.net/


Tietoa itsemääräämisoikeudesta: http://verneri.net/yleis/itsemaaraamisoikeus-ja-lainsaadanto

Tietoa kehitysvammaisten asumispalveluista (Turku): https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/erityiset-palvelut-vammaisille/asuminen-ja-kotiin-jarjestettavat-1