TSVA ry on tehnyt alalla pioneerityötä vammaisten asumisolojen parantamiseksi. 1980- luvun alussa elettiin aikaa, jolloin maamme kehitysvammaisten asuntopolitiikka alkoi vasta hakea uomiaan. Turun seudulla koettiin suurena puutteena ja ongelmana, ettei perheen aikuistuvalle vammaiselle nuorelle ollut osoittaa omaa asuntoa, johon hän voisi muuttaa. Useimmiten ainoana vaihtoehtona oli muuttaa laitokseen. Toiveena oli saada aikuistuvalle lapselle oma asunto tarvittavine tukipalveluineen ja mieluiten lähiympäristöstä. TSVA ry ei pelkästään unelmoinut vaan ryhtyi toimiin asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille Turun seudulle. 

Yhdistyksen hallitus etsi pitkään asumispalveluliiketoiminnalleen jatkajaa. Sopiva jatkaja löytyi ja hyvillä mielin saimme toimintamme siirtää eteenpäin. Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry:n palvelut siirtyivät KVPS-konsernille vuoden 2019 alusta. Lue lehdistötiedote tästä: Lehdistötiedote 20.12.2018

Yhdistyksestä

Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1985 edistämään vammaisten henkilöiden itsenäistymistä omatoimiseen elämiseen yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä sekä järjestämään heille laadukasta palveluasumista turvallisessa ympäristössä ja kodikkaassa ilmapiirissä.  Yhdistyksen arvoja ovat osallisuus, oikeudenmukaisuus ja arvostus. Me olemme sitä mieltä, että vammaiset ihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita – heidän on itse saatava päättää omista asioistaan ja heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä pitää kunnioittaa.

Yhdistyksen myytyä vuoden 2018 lopulla omistamansa kiinteistöt ja asumispalveluliiketoimintansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja sen tytäryhtiölle KVPS Tukena Oy:lle yhdistyksellä ei ole enää lainkaan asumispalveluja eikä vuokra-asuntoja. Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö yhdessä tekevät työtä uudistaakseen yhdistyksen toimintaa ja pohtivat, miten yhdistys jatkossa toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla siten, että mahdollisimman moni lähialueen vammainen tai kehitysvammainen henkilö voi saada tukea arkeensa.

Yhdistys seuraa alan kehitystä ja ylläpitää vuorovaikutusta toiminta-alueen kuntiin, vammaisten omaisiin, julkiseen sanaan sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Yhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa kattojärjestössä, Kehitysvammaliitossa.

Yhdistyksemme toiminnasta

Yhdistyksen toiminnanjohtajana 1.1.2020 alkaen jatkaa Hanna-Kaisa Holopainen. Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Toimikaudella 2020 hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Pekka Erme,  varsinaiset jäsenet Hanna-Kaisa Holopainen, Riitta Kantonen, Harri Niva ja varajäsenet Raimo Nordström, Ilkka Rinne ja Jorma Toivonen. Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen yhdistys@tsva.fi. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Yhdistyksen jäsenet ja hallitus keskittyvät vuoden 2020 aikana työstämään yhdistykselle uutta nimeä sekä sääntöjen muutosta yhdistyksen toiminnan muututtua kauppojen myötä. Lisäksi laaditaan toimintasuunnitelmia tulevaisuutta ajatellen; miten yhdistys parhaiten jatkossa pystyisi toteuttamaan tarkoitustaan ja tukemaan Turun seudun vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten harrastus- , virkistys -ja sivistystoimintaa.

Etsimme aktiivisesti uusia jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten elämän ja arjen tukemisesta ja haluat lähteä mukaan kehittämään toimintaamme, ole hyvä ja lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemuksesi sähköpostitse toiminnanjohtajalle: hanna-kaisa.holopainen@tsva.fi. Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka harrastavat niitä tarkoitusperiä, joiden toteuttamiseksi yhdistys toimii. Jäsenmaksu on ensimmäiseltä vuodelta 10,00 €/vuosi ja seuraavilta vuosilta 20,00 €/vuosi. Erityisesti kehitysvammaisten tai vammaisten lasten ja nuorten vanhemmat ovat tervetulleita jäseniksi ja mukaan kehittämään toimintaamme.