TSVA ry on tehnyt alalla pioneerityötä vammaisten asumisolojen parantamiseksi. 1980- luvun alussa elettiin aikaa, jolloin maamme kehitysvammaisten asuntopolitiikka alkoi vasta hakea uomiaan. Turun seudulla koettiin suurena puutteena ja ongelmana, ettei perheen aikuistuvalle vammaiselle nuorelle ollut osoittaa omaa asuntoa, johon hän voisi muuttaa. Useimmiten ainoana vaihtoehtona oli muuttaa laitokseen. Toiveena oli saada aikuistuvalle lapselle oma asunto tarvittavine tukipalveluineen ja mieluiten lähiympäristöstä. TSVA ry ei pelkästään unelmoinut vaan ryhtyi toimiin asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille Turun seudulle.

Nyt voimme hyvillä mielin siirtää toimintamme eteenpäin. Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry:n palvelut siirtyvät KVPS-konsernille vuoden 2019 alusta. ”Työyhteisössä ollaan nyt luottavaisia tulevaa kohtaan. Hyvillä mielin voimme siirtää toimintamme eteenpäin. KVPS-konsernilla on samat arvot kuin meillä, eli kaikista tärkeintä meille on asukas ja läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyöstämme KVPS-konsernilaisten kanssa minulla on pelkkää positiivista sanottavaa. Keskustelu on ollut täysin avointa ja KVPS:n puolelta asioiden hoitaminen on ollut erittäin joustavaa”, hallituksen puheenjohtajaErme kertoo.  Lue koko lehdistötiedote tästä: Lehdistötiedote 20.12.2018

Yhdistyksestä

Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1985 edistämään vammaisten henkilöiden itsenäistymistä omatoimiseen elämiseen yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä sekä järjestämään heille laadukasta palveluasumista turvallisessa ympäristössä ja kodikkaassa ilmapiirissä.Me olemme sitä mieltä, että vammaiset ihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita – heidän on itse saatava päättää omista asioistaan ja heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä pitää kunnioittaa.

Yhdistyksen myytyä omistamansa kiinteistöt ja asumispalveluliiketoimintansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja sen tytäryhtiölle KVPS Tukena Oy:lle yhdistyksellä ei ole enää lainkaan asumispalveluja eikä vuokra-asuntoja. Yhdistyksen jäsenistö tulee vuoden 2019 aikana pohtimaan, miten yhdistys jatkaa toimintaansa ja miten se jatkossa toteuttaa tarkoitustaan.

Yhdistys seuraa alan kehitystä ja ylläpitää vuorovaikutusta toiminta-alueen kuntiin, rahoittajiin, vammaisten omaisiin, julkiseen sanaan sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Yhdistys toimii Turun seudulla Lounais-Suomessa ja on jäsenenä valtakunnallisessa kattojärjestössä, Kehitysvammaliitossa.

Yhdistyksemme toiminnasta

Yhdistyksen toiminnanjohtajana 1.1.2019 alkaen jatkaa Hanna-Kaisa Holopainen. Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Toimikaudella 2019 hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Pekka Erme,  varsinaiset jäsenet Kristiina Koskela, Riitta Kantonen, Harri Niva ja varajäsenet Raimo Nordström, Ilkka Rinne ja Pekka Pienanen. Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen epitihia@tsva.fi. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Yhdistyksen myytyä asumispalveluliiketoimintansa sekä kiinteistöyhtiönsä yhdistyksellä ei toistaiseksi ole juuri toimintaa. Yhdistyksen jäsenet ja hallitus keskittyvät vuoden 2019 aikana työstämään toimintasuunnitelmia tulevaisuutta ajatellen; miten yhdistys parhaiten jatkossa pystyisi toteuttamaan tarkoitustaan ja tukemaan Lounais-Suomen alueen vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten harrastus- , virkistys -ja sivistystoimintaa.

Mikäli olet kiinnostunut vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten elämän ja arjen tukemisesta ja haluat lähteä mukaan kehittämään toimintaamme, ole hyvä ja lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemuksesi sähköpostitse toiminnanjohtajalle: hanna-kaisa.holopainen@tsva.fi. Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka harrastavat niitä tarkoitusperiä, joiden toteuttamiseksi yhdistys toimii. Jäsenmaksu on 20,00 €/vuosi.