Etsimme aktiivisesti uusia jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten elämän ja arjen tukemisesta ja haluat lähteä mukaan kehittämään toimintaamme, ole hyvä ja lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@tsva.fi. Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka harrastavat niitä tarkoitusperiä, joiden toteuttamiseksi yhdistys toimii. Jäsenmaksu on ensimmäiseltä vuodelta 10,00 €/vuosi ja seuraavilta vuosilta 20,00 €/vuosi. Erityisesti kehitysvammaisten tai vammaisten lasten ja nuorten vanhemmat ovat tervetulleita jäseniksi ja mukaan kehittämään toimintaamme.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten toimijuutta, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tiedotustilaisuuksia, tehdä esityksiä viranomaisille vammaisten erityistarpeista, järjestää kursseja ja jakaa apurahoja ja avustuksia.

TAUSTAA

Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1985 edistämään vammaisten henkilöiden itsenäistymistä omatoimiseen elämiseen  sekä järjestämään heille laadukasta palveluasumista turvallisessa ympäristössä ja kodikkaassa ilmapiirissä. Yhdistyksen myytyä vuoden 2018 lopulla omistamansa kiinteistöt ja asumispalveluliiketoimintansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja sen tytäryhtiölle KVPS Tukena Oy:lle yhdistyksellä ei ole enää lainkaan asumispalveluja eikä vuokra-asuntoja. Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö yhdessä tekevät työtä uudistaakseen yhdistyksen toimintaa ja pohtivat, miten yhdistys jatkossa toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla siten, että mahdollisimman moni lähialueen vammainen tai kehitysvammainen henkilö voi saada tukea arkeensa.

Yhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa kattojärjestössä, Kehitysvammaliitossa.

Asuntotukiyhdistys on tehnyt alalla pioneerityötä vammaisten asumisolojen parantamiseksi. 1980- luvun alussa elettiin aikaa, jolloin maamme kehitysvammaisten asuntopolitiikka alkoi vasta hakea uomiaan. Turun seudulla koettiin suurena puutteena ja ongelmana, ettei perheen aikuistuvalle vammaiselle nuorelle ollut osoittaa omaa asuntoa, johon hän voisi muuttaa. Useimmiten ainoana vaihtoehtona oli muuttaa laitokseen. Toiveena oli saada aikuistuvalle lapselle oma asunto tarvittavine tukipalveluineen ja mieluiten lähiympäristöstä.

TSVA ry ei pelkästään unelmoinut vaan ryhtyi toimiin asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille Turun seudulle. Ensin valmistui vuonna 1988 Vasaramäen kaupunginosaan 8-paikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti. Kysyntää kehitysvammaisten asumispalveluille kodinomaisessa ympäristössä oli ja hyvin pian alkoi uuden kohteen suunnittelu ja vuonna 1991 valmistui Hirvensaloon Moikoisiin 9-paikkainen ryhmäkoti. Vuonna 1998 valmistui Katariinanlaaksoon kaksi ryhmäkotia ja 2009 Koivulaan 9-paikkainen ryhmäkoti. Kaikkiaan yhdistyksellä oli siis 5 ryhmämuotoisen asumisen yksikköä ja sen lisäksi yli parikymmentä ohjatun asumisen asuntoa samaisissa kohteissa.

SUURIA MUUTOKSIA

Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa ja kilpailun kovetessa myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla syntyi hallitukselle pikku hiljaa ajatus, että asumispalveluliiketoiminnalle pitää löytää luotettava jatkaja, jolla on samanlaiset arvot kuin yhdistyksellä ja joka on kuitenkin riittävän suuri toimija pystyäkseen ostamaan näin ison kokonaisuuden ja jatkamaan toimintaa kitkattomasti, ilman että omistajanvaihdos aiheuttaa suurta huolta asukkaille ja heidän läheisilleen, henkilökunnalle, palveluntilaajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hallitus etsi melko pitkään asumispalveluliiketoiminnalleen sopivaa jatkajaa. Viimein sopiva jatkaja löytyi, vuonna 1992 perustettu, omaisjärjestötaustainen Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr ja sen tytäryhtiö KVPS Tukena Oy ja hyvillä mielin sai yhdistys toimintansa siirtää eteenpäin. Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry:n asumispalvelut siirtyivät KVPS-konsernille vuoden 2019 alusta. Lue lehdistötiedote tästä: Lehdistötiedote 20.12.2018

TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenet ja hallitus keskittyvät vuoden 2020 aikana työstämään yhdistykselle uutta nimeä sekä sääntöjen muutosta yhdistyksen toiminnan muututtua kauppojen myötä. Lisäksi laaditaan toimintasuunnitelmia tulevaisuutta ajatellen; miten yhdistys parhaiten jatkossa pystyisi toteuttamaan tarkoitustaan ja tukemaan Turun seudun vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten harrastus- , virkistys -ja sivistystoimintaa.

Yhdistyksen hallinto

Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Toimikaudella 2020 hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtajana on toiminut  Pekka Erme 17.9.2020 asti ja 18.9 2020 alkaen puheenjohtaja on Harri Niva. Varsinaiset jäsenet edellä mainittujen Pekan ja Harrin lisäksi ovat Hanna-Kaisa Holopainen ja Riitta Kantonen. Hallituksen varajäseniä ovat Raimo Nordström, Ilkka Rinne ja Jorma Toivonen. Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen yhdistys@tsva.fi. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.