Etsimme aktiivisesti uusia jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten elämän ja arjen tukemisesta ja haluat lähteä mukaan kehittämään toimintaamme, ole hyvä ja lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@tsva.fi. Hakemukseksi riittää lyhyt esittely itsestäsi ja maininta siitä, miksi haluaisit jäseneksi. 

Jäsenmaksua ei peritä ensimmäiseltä vuodelta ja seuraavilta vuosilta jäsenmaksu on 20 €/vuosi. Erityisesti toivoisimme tavoittavamme kehitysvammaisten tai vammaisten lasten ja nuorten vanhempia tai vammaisten lasten parissa työskenteleviä henkilöitä ja saavamme heitä jäseniksi yhdistykseen mukaan kehittämään toimintaamme.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten toimijuutta, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tiedotustilaisuuksia, tehdä esityksiä viranomaisille vammaisten erityistarpeista, järjestää kursseja ja jakaa apurahoja ja avustuksia. Vuonna 2023 jaoimme avustuksia noin 20000 € ja osallistuimme kehitysvammalain muutoksia esittelevän koulutuksen järjestyihin. 

NYKYINEN TOIMINTA

Uusimuotoisen yhdistyksen hallitus päätti suunnittelukokouksessaan lokakuussa 2020, että yhdistyksen yleinen toimintamuoto on seuraava:
Tuki- ja avustustoiminta on rajattu Turun seudun alueelle. Tukitoiminnan muodot ovat koulutuksen järjestäminen (1-2 krt/v), apurahojen ja avustusten lahjoittaminen (1-2 krt/v) sekä lisäksi pyritään järjestämään jokin vammaisille henkilöille suunnattu tapahtuma vähintään kerran vuodessa. Avustusmuodot ovat kerran vuodessa hakemuksen perusteella jaettava apuraha yksilöille, alan toimijoille, yhdistyksille tai säätiöille sekä toiminta-avustus Varsinais-Suomen alueen kehitysvammaisten palvelukodeille.

TAUSTAA

Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry on perustettu vuonna 1985 edistämään vammaisten henkilöiden itsenäistymistä omatoimiseen elämiseen  sekä järjestämään heille laadukasta palveluasumista turvallisessa ympäristössä ja kodikkaassa ilmapiirissä. Yhdistyksen myytyä vuoden 2018 lopulla omistamansa kiinteistöt ja asumispalveluliiketoimintansa Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja sen tytäryhtiölle KVPS Tukena Oy:lle yhdistyksellä ei ole enää lainkaan asumispalveluja eikä vuokra-asuntoja. Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö yhdessä tekevät työtä uudistaakseen yhdistyksen toimintaa ja pohtivat, miten yhdistys jatkossa toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla siten, että mahdollisimman moni lähialueen vammainen tai kehitysvammainen henkilö voi saada tukea arkeensa. Yhdityksen jäsenistö päätti muuttaa yhdistyksen nimen ja yhdistyksen uusi nimi on 18.11.2020 lukien Turun seudun vammaisten avuksi ry. Uusi nimi vastaa paremmin yhdistyksen nykyistä toimintaa, kun asuntoja ja asumispalveluja ei enää ole. Haluttiin kuitenkin säilyttää vanha ja tuttu yhdistyksen nimen lyhenne, TSVA, sekä olemassaoleva domain tsva.fi, joten uusi nimi valikoitui nämä huomioiden.

Yhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa kattojärjestössä, Kehitysvammaliitossa.

Yhdistys on tehnyt alalla pioneerityötä vammaisten asumisolojen parantamiseksi. 1980- luvun alussa elettiin aikaa, jolloin maamme kehitysvammaisten asuntopolitiikka alkoi vasta hakea uomiaan. Turun seudulla koettiin suurena puutteena ja ongelmana, ettei perheen aikuistuvalle vammaiselle nuorelle ollut osoittaa omaa asuntoa, johon hän voisi muuttaa. Useimmiten ainoana vaihtoehtona oli muuttaa laitokseen. Toiveena oli saada aikuistuvalle lapselle oma asunto tarvittavine tukipalveluineen ja mieluiten lähiympäristöstä.

TSVA ry ei pelkästään unelmoinut vaan ryhtyi toimiin asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille Turun seudulle. Ensin valmistui vuonna 1988 Vasaramäen kaupunginosaan 8-paikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti. Kysyntää kehitysvammaisten asumispalveluille kodinomaisessa ympäristössä oli ja hyvin pian alkoi uuden kohteen suunnittelu ja vuonna 1991 valmistui Hirvensaloon Moikoisiin 9-paikkainen ryhmäkoti. Vuonna 1998 valmistui Katariinanlaaksoon kaksi ryhmäkotia ja 2009 Koivulaan 9-paikkainen ryhmäkoti. Kaikkiaan yhdistyksellä oli siis 5 ryhmämuotoisen asumisen yksikköä ja sen lisäksi yli parikymmentä ohjatun asumisen asuntoa samaisissa kohteissa.

SUURIA MUUTOKSIA

Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa ja kilpailun kovetessa myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla syntyi hallitukselle pikku hiljaa ajatus, että asumispalveluliiketoiminnalle pitää löytää luotettava jatkaja, jolla on samanlaiset arvot kuin yhdistyksellä ja joka on kuitenkin riittävän suuri toimija pystyäkseen ostamaan näin ison kokonaisuuden ja jatkamaan toimintaa kitkattomasti, ilman että omistajanvaihdos aiheuttaa suurta huolta asukkaille ja heidän läheisilleen, henkilökunnalle, palveluntilaajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hallitus etsi melko pitkään asumispalveluliiketoiminnalleen sopivaa jatkajaa. Viimein sopiva jatkaja löytyi, vuonna 1992 perustettu, omaisjärjestötaustainen Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr ja sen tytäryhtiö KVPS Tukena Oy ja hyvillä mielin sai yhdistys toimintansa siirtää eteenpäin. Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry:n asumispalvelut siirtyivät KVPS-konsernille vuoden 2019 alusta. Lue lehdistötiedote tästä: Lehdistötiedote 20.12.2018

Yhdistyksen hallinto

Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Vuosikokous pidettiin 13.12.2023 ja hallituksen kokoonpano vuodelle 2024 on seuraava: puheenjohtaja on Harri Niva ja muut varsinaiset jäsenet ovat Leila Häkkinen, Pekka Erme, Ilkka Rinne sekä Riitta Kantonen. Hallituksen varajäseniä ovat Jonna Nikkinen ja Mette Kitti. Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen yhdistys@tsva.fi. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta.